zpět na hlavní stránku

obchodní podmínky
 
prostudujte si prosím pozorně obchodní podmínky než provedete objednávku. Můžete si také přečíst návod jak nakupovat
 

objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- prodávajícího - Quo s.r.o., Křižíkova 2158, IČ: 26487985
- kupujícího - jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČ a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.
- kód produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku elektronického obchodu)
- množství požadovaných kusů produktů
- vybraný způsob platby
- požadovaný termín dodání zboží
- adresu pro dodání zboží

Výše uvedené údaje jsou důležité především pro objednávku emailem. Objednávka provedená pomocí elektronického obchodu od zaregistrovaného kupujícího uvedené údaje doplní automaticky.

ověření objednávky

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Objednávka je po ověření považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.

způsob platby

Standardní způsob platby je dobírkou při odběru zboží. Zboží lze odebrat i osobně v prodejně Quo počítače, Křižíkova 2158, Benešov (Budova společnosti Quo s.r.o.). Způsob platby si kupující vybere při provedení objednávky.

dodání zboží

Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží na území České republiky. Podmínkou pro dodání v uvedených termínech jsou:

- ověření objednávky
- volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
- případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího.

Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Na adresu dodání s dobírkou

Zboží je zasláno dopravcem - expresní balíkovou službou DPD - na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu ve schránce lístek s telefonním číslem depa, do jehož regionu patří. Kupující může zavolat na uvedené číslo a domluvit si jiné místo a čas dodání. Pokud se kupující neozve, dopravce přijede na adresu dodání zboží ještě druhý den a potom za dalších sedm dní. Po tuto dobu leží zásilka kupujícího v depu dopravce, po devíti dnech se vrací prodávajícímu.

Na adresu dodání bez dobírky

Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby.

Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.

Osobní odběr v sídle prodávajícího
Quo počítače (Quo s.r.o.), Křižíkova 2158, Benešov, budova reklamní společnosti Quo. Kde nás najdete?

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.

Omezení hmotnosti

V případě že hmotnost jednoho z kusů zboží z objednávky přesáhne 50kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

Autorské poplatky

Od 10.11.2006 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva kultury ČR č.448 Zák. 216/2006 Sb ( zákon o Autorských odměnách ), která stanovuje výši paušálních odměn vybíraných při prodeji přístrojů k zhotovování rozmnoženin a při prodeji nenahraných nosičů záznamů, dále jen Autorská odměna. Proto jest v elektronickém obchodě u zboží typu harddisky, flash paměti, tiskárny, cd a dvd nosiče, apod. uváděna cena za Autorské odměny.V sekci košík je toto u kupovaného zboží uváděno v sloupci označeném "POPLATKY". Dále pak na vystaveném prodejním dokladu v kamenném obchodě označeno dodatkem : " Ceny zboží jsou včetně autorských poplatků a poplatků za elektroodpad. "

Dopravné

K ceně zboží je účtováno dopravné v případě, že celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 10000,- Kč bez DPH. Tabulka cen dopravného (bez DPH):

- na dodací adresu s dobírkou: 155,- Kč / balík
- na dodací adresu bez dobírky: 124,- Kč / balík - nutno dohodnout individuální způsob placení s prodávajícím
- osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,- Kč.

Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 1837 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

a) smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
b) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele,
d) smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány.

Spotřebitel vrací zboží na adresu prodejce. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Prodejce je povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí prodejce spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 1820 - § 1837)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Je-li kupující fyzická osoba, zadává při registraci tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo.

Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ.

Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.

Ostatní ujednání

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.